Drumeție Bucegi și Valea Obârșiei

Valea Obârşiei, o vale de origine glaciară